ISSN 1829-4618
Խմբագրություն

ԱՐԱՄ ՔՈՍՅԱՆ գլխավոր խմբագիր
aramkosyan@yahoo.com,
+374 91 49-04-32

ՄՈՒՇԵՂ ՂԱՀՐԻՅԱՆ (գլխավոր խմբագրի տեղակալ) պ․գ․թ․, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ, Միջազգային հարաբերությունների բաժին, mghahriyan@yahoo.com
+374 93 34-88-81

ԱՐԱՐԱՏ ԱՂԱՍՅԱՆ ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտի տնօրեն, instart@sci.am

ՊԱՎԵԼ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և Ազգագրության ինստիտուտի տնօրեն, pavetisyan@iae.am

ԳԵՎՈՐԳ ԲԱՐԴԱԿՉՅԱՆ ՀՀ ԳԱԱ արտասահմանյան անդամ, Միչիգանի համալսարանի Մերձավորարևելյան ուսումնասիրությունների բաժանմունքի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ, kbar@umich.edu

ՅԱՍՄԻՆ ԴՈՒՄ-ՏՐԱԳՈՒՏ Զալցբուրգի համալսարան (Ավստրիա), կաթոլիկ աստվածաբանության ֆակուլտետի Քրիստոնյա Արևելքի ուսումնասիրության կենտրոնի ղեկավար,
Tragut@sbg.ac.at

ՌՈԲԵՐՏ ՂԱԶԱՐՅԱՆ – ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ, Հին Արևելքի բաժնի ավագ գիտաշխատող, «Գեղարդ» գիտական, վերլուծական կենտրոնի տնօրեն rghazaryan@orient.sci.am

ԱՆՆԱ ՇԻՐԻՆՅԱՆ Բոլոնիայի համալսարան (Իտալիա), պատմության և մշակույթի բաժանմունք,
հայոց լեզվի և գրականության պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ պատվավոր դոկտոր,
anna.sirinian@unibo.it

ԵՐՎԱՆԴ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի Հին Արևելքի բաժնի առաջաար գիտաշխատող, ervand.margaryan@rau.am

ՀՐԱՉ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ Լեյդենի համալսարան (Նիդերլանդներ), Ավստրիայի Գիտությունների ակադեմիա, hrch.martirosyan@gmail.com

ԱՐՄԱՆ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ Հայագիտական հետազոտությունները ֆինանսավորող համահայկական հիմնադրամի տնօրեն, armyegh@yahoo.com

ՏԻԳՐԱՆ ԱՊԻԿՅԱՆ - տեխնիկական խմբագիր

ԳԵՎՈՐԳ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ - թարգմանիչ